Verklaring van der Heiden Dealer Occasions

Van der Heiden Dealer Occasions onderschrijft het belang van een deugdelijke bescherming van de privacy van personen. Van der Heiden Dealer Occasions heeft haar organisatie daarop ingericht.

Van der Heiden Dealer Occasions verwerkt persoonsgegevens enkel in beveiligde, geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde bestanden, in het kader van duidelijke bepaalde en gerechtvaardigde doeleinden. Deze gegevensverwerking is terzake dienend en beperkt tot het te bereiken doel; zoals het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

Van der Heiden Dealer Occasions is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en waarborgt een passende bescherming van haar bestanden. Van der Heiden Dealer Occasions verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij overeengekomen of (wettelijk) verplicht.

Elke betrokkene heeft op schriftelijk verzoek het recht van inzage in de eigen gegevens, met het recht op correctie, verwijdering en/of verzet bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De contactgegevens van Van der Heiden Dealer Occasions: Lakerveld 195, 4128 LH Lexmond, telefoon 0183-353389, contactpersoon A.P. van der Heiden – Verwaaij, e-mailadres: [email protected]